Gebed 2015 week 44

Lieve Heer, dank U wel dat U beter weet wat ik nodig heb dan ikzelf. Wat een rust om te weten dat U mij vandaag precies zult geven wat ik nodig heb. Amen.
Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet... weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen (Matthéüs 6 vers 6 en 8).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Curacao Fireworks De Heeren December 30th 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week