Gebed 2017 week 15

Almachtige God, uw heerlijke muziek brengt vreugde in mijn hart. Het lied van een vogel eert uw naam. Kinderstemmen klinken mij als muziek in de oren. De melodie van uw liefde vervult mijn wezen. Ik dank U en prijs U! Amen.

Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen (Psalm 66 vers 4).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Curacao Fireworks De Heeren December 30th 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

 

Week 3

Top 20 van de week