Gebed 2017 week 28

God, ik zie vandaag uit naar de vervulling van uw belofte, met alle verrassingen, uitdagingen en vreugde vandien. Wat er ook op mijn pad komt, ik zal me in U verblijden en mijn hart op uw rechtvaardige weg houden. Amen.

Dan heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren. Luister, mijn Zoon, en word wijs, kies de juiste weg (Spreuken 23 vers 18 en 19).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Curacao Fireworks De Heeren December 30th 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

 

Week 3

Top 20 van de week