Gebed 2013 week 39

Machtige God, dank U dat U door uw Geest uw Zoon in de wereld hebt gebracht. Dank U dat ik Jezus mag kennen als de gave van de Geest aan uw kerk. Ik bid U of U ons in de waarheid wilt leiden als we nadenken over Christus en de Geest, en dat we hun onlosmakelijke verbondenheid vieren en bejubelen. Dank U, heilige Christus, dat U de Christus van de Geest bent. Dank U, heilige Geest, dat U de Geest van de Christus bent. Tot eer van U, liefdevolle Vader. Amen.

Van:

http://josdouma.wordpress.com/gebeden/

 

 

Deze week:

Zeker Eten Goes Curacao 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

FASHION CORNER
1 E MIDDELLANDSTRAAT 97 B
3021 B C
ROTTERDAM

FASHION CORNER

1 E MIDDELLANDSTRAAT 97 B

3021 B C

ROTTERDAMFASHION CORNER

1 E MIDDELLANDSTRAAT 97 B

3021 B C

ROTTERDAM

Top 20 van de week