Gebed 2013 week 44

God van de vreugde, U die zich intens verblijdt in uw Zoon, ik wil U vragen of U wilt geven dat de vrucht van de blijdschap in mijn leven mag gaan bloeien. Dank U dat ik daarvoor niet afhankelijk ben van mijn uiterlijke levensomstandigheden, maar dat ik enkel en alleen ben aangewezen op uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wie uw blijdschap liefdevol stroomt. Here, verblijd mij eindeloos. In uw genade. Amen.

Van: http://josdouma.wordpress.com/gebeden/

 

 

Deze week:

Zeker Eten Goes Curacao 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

FASHION CORNER
1 E MIDDELLANDSTRAAT 97 B
3021 B C
ROTTERDAM

FASHION CORNER

1 E MIDDELLANDSTRAAT 97 B

3021 B C

ROTTERDAMFASHION CORNER

1 E MIDDELLANDSTRAAT 97 B

3021 B C

ROTTERDAM

Top 20 van de week