Gebed 2014 week 11

Machtige, barmhartige Vader, ik heb uw hulp nodig. Ik kan het niet alleen. Help me vandaag rustig en kalm te blijven terwijl uw Geest mij bijstuurt en zegent. Amen. 

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten (Matthéüs 5 vers 5).

Van: http://www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Curacao Fireworks De Heeren December 30th 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

 

Week 3

Top 20 van de week