Gebed 2014 week 37

Almachtige God, dank U wel dat ik zo vernuftig geschapen ben. Ik ben geen toeval. Ik was voor U niet verborgen toen U mij in de moederschoot weefde. U hebt mij uniek gemaakt, anders dan ieder ander, voor een goddelijk doel. Gebruik mij voor het geweldige plan waarvoor U mij hebt geschapen. Amen. 

Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim (Psalm 139 vers 15).

Van: http://www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Zeker Eten Goes Curacao 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

FASHION CORNER
1 E MIDDELLANDSTRAAT 97 B
3021 B C
ROTTERDAM

FASHION CORNER

1 E MIDDELLANDSTRAAT 97 B

3021 B C

ROTTERDAMFASHION CORNER

1 E MIDDELLANDSTRAAT 97 B

3021 B C

ROTTERDAM

Top 20 van de week