Gebed 2015 week 10

Heer, ik geef U mijn leven zoals het is: soms geweldig, soms een puinhoop. U kunt er iets prachtigs van maken. Wilt U dat doen? Verander mijn verdriet in vreugde, in een klinkende overwinning voor U! Ik begin langzamerhand te leren mijn eigen wil over te geven en te zeggen: 'Uw wil geschiede, Heer.' Amen.
Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming (Jacobus 1 vers 2 tot en met
4).

Van: http://www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Juni Juliet & THE LEGENDS


 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week