Gebed 2017 week 45

Heer, ik zie op tegen de berg die ik vandaag moet beklimmen. Als ik nou eens uitglij en val? Dan ziet iedereen dat! Ik heb uw verzekering nodig: 'Ik ben bij je. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten.' Ik voel dat ik nieuwe moed krijg. Dank U, Jezus. Amen.

Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals Ik Mozes heb bijgestaan, zo zal Ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten (Jozua 1 vers 5).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Juni Juliet & THE LEGENDS


 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week