Gebed 2014 week 2

Trouwe Heer, dank U wel voor de nieuwe dag die uit de nacht werd geboren. De duisternis heeft zich teruggetrokken en de zon is weer opgegaan! Ik baad in het licht. Dank U, Heer. ‘Groot is uw trouw, O Heer, aan mij betoond’. Amen. 

Genadig is de Heer: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw! (Klaagliederen 3 vers 22 en 23).

Van: http://www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Juni Juliet & THE LEGENDS


 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week