Gebed 2014 week 10

Vader in de hemel, dank U dat ik nooit uitgerangeerd ben, omdat U de hoop nooit opgeeft. U kunt zelfs de meest ongelukkige situatie waarin ik mezelf heb gemanoeuvreerd ten goede keren. Daarom hou ik vol, biddend en vol verwachting! Amen. 

Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw (Hebreeën 10 vers 23).

Van: http://www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Juni Juliet & THE LEGENDS


 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week