Gebeden

Almachtige Vader, Heer van hemel en aarde, het is uw hand die ons land draagt. Werk op een machtige manier door alle gezagdragers heen, zodat rechtvaardigheid, gerechtigheid, vrede en genade de boventoon voeren. Amen. 

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. (1 Timothéüs 2 vers 1 en 2)

Van: http://www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week