Gebeden

Dierbare Heer, leer mij wat echte liefde is. Vergeef mijn verwijten en rancune, Vader. Help mij, Heer om zo vol te zijn van uw Geest van liefde, dat ik een deel van de oplossing word en geen deel van het probleem blijf uitmaken. Amen.
Verdraag elkaar en... zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven (Kolossenzen 3 vers 13 en 14).

Van: http://www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week