Gebed 2015 week 13

Vader, ik doe de deur van mijn hart wijd open. Laat de zachtmoedige Geest van Jezus Christus mij aanraken, met mij praten en mij veranderen totdat ik echt degene ben die U wilt dat ik ben. Amen.
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is (Romeinen 12 vers 2).

Van: http://www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Oscar De Leon - El Sonero del mundo vivo en curacao


 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week