Gebeden

Wat een heerlijke ochtend! O, wat een prachtige dag! De hele natuur bezingt het wonder van de schepping! Wat hebt U de wereld toch op een wonderbaarlijke en voor mij onbegrijpelijke manier geschapen, Heer! Halleluja! Halleluja! Amen.
Laten zij loven de naam van de Heer: op zijn bevel zijn zij geschapen, Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd, Hij stelde een wet die nooit zal vergaan (Psalm 148 vers 5 en 6).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 42

Top 20 van de week