Gebeden

Heer van licht en liefde, zend uw licht naar iedereen voor wie deze dag donker en somber lijkt. Is het een kamer van een ziekenhuis? Is het een gevangeniscel? Zegen hen met de overwinning over depressiviteit. Dank U wel dat wij uw kinderen zijn en dat uw tegenwoordigheid elke plek verlicht, waar wij ons ook mogen bevinden. Want U bent licht en de vleesgeworden liefde.
Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is... (Johannes 12 vers 46).

Van: www.gebedvandedag.nl


 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 42

Top 20 van de week