Gebeden

Almachtige Vader, dank U dat uw aanwezigheid mij helemaal omgeeft. U gaat voor mij uit en komt achter mij aan. Zou ik naar de hemel opstijgen, of afdalen in de hel, zelfs daar zou ik me niet voor U kunnen verbergen. Dank U wel dat U mij altijd vindt. Amen.
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel " U tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk " U bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden (Psalm 139 vers 7 tot en met 10).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 42

Top 20 van de week