Gebeden

God van het gebed, help mij vanuit oprechte motieven te bidden. Help mij niet egoïstisch te zijn bij wat ik vraag. Help mij mijn wil af te stemmen op uw goddelijke wil voor mijn leven, zodat ik U kan dienen zoals U wilt. Amen.
Leer mij uw wil te volbrengen, U bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond (Psalm 143 vers 10).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 42

Top 20 van de week