Gebed 2016 week 4

God van het gebed, help mij vanuit oprechte motieven te bidden. Help mij niet egoïstisch te zijn bij wat ik vraag. Help mij mijn wil af te stemmen op uw goddelijke wil voor mijn leven, zodat ik U kan dienen zoals U wilt. Amen.
Leer mij uw wil te volbrengen, U bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond (Psalm 143 vers 10).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Oscar De Leon - El Sonero del mundo vivo en curacao


 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week