Gebeden

Almachtige God, U bent zo goed. U hebt mij opnieuw door alle dagelijkse uitdagingen heen geholpen. Zolang ik gericht blijf op uw positieve kracht, in plaats van op mijn negatieve angsten en zorgen, word ik opgetild. U bent bij me! U bent mijn God! U zult mij nooit beschamen! Amen
Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand (Jesaja 41 vers 10).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week