Gebeden

Heilige Vader, soms zorgt een negatieve en destructieve geest ervoor dat ik bang word. Het kan zelfs tot een crisis leiden. Wilt u vandaag met uw genezende Geest in mijn geest komen? Inspireer mijn gedachtenleven, Heer, en vul dit met nieuwe positieve waarheden die van U stammen. Dan kan ik er weer tegenaan - omdat ik weet dat U bij mij bent. Amen.
... dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid (Efeziërs 4 vers 23 en 24).

Van: www.gebedvandedag.nl


 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 42

Top 20 van de week