Gebeden

Dank U, Vader God, dat U mij geroepen hebt om een compleet mens te zijn, bestaande uit een verstand waarmee Christus kan denken, een hart waarmee Christus kan liefhebben, een mond waarmee Christus kan spreken, een hand waarmee Christus kan helpen en een gezicht waarmee Christus kan glimlachen. Ik ben U daar zo dankbaar voor! Amen.
... omdat u één bent met Hem, het Hoofd van alle machten en krachten (Kolossenzen 2 vers 10).

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 42

Top 20 van de week