Gebeden

Liefhebbende Vader, in U is mijn vreugde volkomen. Ik zing een nieuw lied, omdat U mij te hulp schoot toen ik het zo moeilijk had, mijn gebroken leven lijmde en de brokstukken omruilde voor nieuwe schatten door het onbetaalbare geschenk van uw Zoon Jezus Christus. Halleluja, ik hoor bij Jezus! Amen.
Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld en ik kondig jullie nieuwe dingen aan, nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren. Zing voor de Heer een nieuw lied, laat zijn lof klinken van de einden der aarde, jullie die de zee bevaren, en alles wat leeft in zee, jullie, eilanden, en allen die daarop wonen. (Jesaja 42 vers 9 en 10).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

"REDASHI" ku ERKIMO (Kimu) CANDELARIA i su "TRIO MELODIA"...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 38

Top 20 van de week