Gebed 2016 week 35

Dank U voor mijn baan, Heer! Daardoor hoef ik geen honger of kou te lijden. U, die mij geschapen hebt, bent mij niet vergeten. Ik hoor bij U. U zorgt net zo voor mij als een herder voor zijn schapen. Daarom doe ik mijn werk zo goed mogelijk, Heer. Omdat U God bent. Prijs de Heer! Amen.

Erken het: de Heer is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt (Psalm 100 vers 3).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Oscar De Leon - El Sonero del mundo vivo en curacao


 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week