Gebed 2016 week 36

Lieve Vader, ik dank U voor de zekerheid van het kostbare geschenk van het eeuwige leven. Het staat voor mij onomstotelijk vast dat mij, wanneer ik mij voor het laatst te ruste zal leggen, geen duisternis staat te wachten... maar eeuwig licht, bij U! Amen.
Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. (1 Johannes 5 vers 11 en 12a).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Oscar De Leon - El Sonero del mundo vivo en curacao


 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week