Gebed 2016 week 41

Almachtige Vader, dank U voor de geweldige gedachten die ik op dit moment krijg, voor de positieve emoties die in me opwellen en wanhoop, somberheid, zelfmedelijden en schuldgevoel verdrijven, en mij vullen met de vrede en schoonheid van uw liefde. Dank U wel voor deze zegeningen. Amen.

...broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient (Filippenzen 4 vers 8).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Oscar De Leon - El Sonero del mundo vivo en curacao


 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week