Gebeden

Laat mijn leven een afspiegeling van U zijn, Here God. Geef mij vandaag wijsheid, kennis en inzicht om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Dan zal ik trots kunnen zijn op wie ik in de spiegel zie: degene die U wilt dat ik ben. Dank U, Heer, dat U mij niet laat aanmodderen! Amen.

Want het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht. Aan wie rechtschapen is, geeft Hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat, is Hij een schild. Hij waakt over het rechte pad en beschut de weg van wie hem trouw zijn (Spreuken 2 vers 6, 7 en 8).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week