Articles

Vandaag heb ik op een bijzondere boodschap van U gewacht, Heer, uit uw Woord of door gebed... maar het kwam onverwacht via een prachtig lied dat mij verzekert dat ik van U ben: Ik ben een koningskind! Halleluja! Amen.

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn (Romeinen 8 vers 15 en 16).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Luis Vargas - Mal Herido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 22

Top 20 van de week