Gebeden

Goedemorgen, Heer! Dank U voor deze gloednieuwe dag, voor het licht dat er altijd is, voor het opkomen van de zon, voor de lente die de winter verdrijft en voor het nieuwe leven dat in mijzelf opborrelt. Ik voel me zo heerlijk en gelukkig, omdat U zo genadig en mild voor mij bent, Heer. Ik prijs uw wonderbare naam! Amen.

Ik wil U loven, Heer, met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden. Ik wil vrolijk zijn, U toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste (Psalm 9 vers 1 en 2).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week