Gebeden

Hoor mijn gebed, Here. Ik breng mijn zorgen bij U en U hoort mijn roep. U buigt zich om mijn bedrukt hart aan te raken en U zet mij op een rots die zo hoog is, dat ik over alle uitdagingen heen kan kijken. Dank U, Heer! Amen.

Hoor, o God, mijn smeken, sla acht op mijn gebed, van het einde der aarde roep ik u aan, want mijn hart bezwijkt. Breng mij op de rots hoog boven mij (Psalm 61 vers 1 en 2).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week