Articles

Liefdevolle Vader, uw liefde is nergens mee te vergelijken. Uw liefde kent geen grenzen. Geen hoogte en geen diepte kan mij van uw liefde scheiden. Dank U dat ik deze liefde, die alle begrip te boven gaat, mag beleven. Uw tegenwoordigheid verbijstert mij. Amen.

Moge Hij... uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken... Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat... (Efeziërs 3 vers 16, 17, 18 en 19a).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Luis Vargas - Mal Herido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 22

Top 20 van de week