Gebeden

Heer, uw betrokkenheid houdt nooit op. U die de Rode Zee in tweeën deelde en uw volk door de woestijn leidde, hebt uw beschermende hand ook op mij gelegd. Dank U, Vader in de hemel. Uw trouw duurt eeuwig! Amen.

(Hij) die de Rietzee spleet... die zijn volk leidde, in de woestijn... loof de God van de hemel " eeuwig duurt zijn trouw! (Psalm 136 vers 13, 16 en 26).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 42

Top 20 van de week