Gebeden

Soms, Vader, ben ik zo druk tegen U aan het praten dat ik helemaal vergeet te luisteren. Daarom zal ik nu stil worden, zodat ik uw stille stem kan horen. Leer mij om meer van U toe te laten en minder van mijzelf. Amen.

... En daar kwam de Heer voorbij... maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag.... maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving... maar de Heer bevond zich niet in dat vuur.... Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht (1 Koningen 19 vers 11b tot en met 13a).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week