Gebeden

Here Jezus, mijn Heer en Verlosser, help mij om U niet als vanzelfsprekend te zien. Leer mij, zoals U ons liet zien in het Onze Vader, U te eren door elke dag op U te zien en uw wil in mijn leven te doen. Amen.

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel (Matthéüs 6 vers 9 en 10).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week