Gebed 2017 week 34

Machtige Vader, het is onbegrijpelijk hoe U deze dag tot stand hebt gebracht. U hebt het heelal samengesteld. U bent er het middelpunt van en elke milliseconde verloopt volgens uw vooropgezette plan. Dag en nacht, licht en duisternis en leven en dood verlopen volgens uw instelling. Ja, U bent waarachtig de God van hemel en aarde. En dan te bedenken dat U precies weet hoeveel haren ik op mijn hoofd heb en mijn gaan en staan kent. U bent werkelijk geweldig! Amen.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet? (Psalm 8 vers 3 en 4).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Oscar De Leon - El Sonero del mundo vivo en curacao


 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week