Gebeden

Heer, ik zie op tegen de berg die ik vandaag moet beklimmen. Als ik nou eens uitglij en val? Dan ziet iedereen dat! Ik heb uw verzekering nodig: 'Ik ben bij je. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten.' Ik voel dat ik nieuwe moed krijg. Dank U, Jezus. Amen.

Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals Ik Mozes heb bijgestaan, zo zal Ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten (Jozua 1 vers 5).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 42

Top 20 van de week