Gebed 2018 week 3

God, uw beloften maken het leven zo opwindend, zo vruchtbaar en zo uitdagend. Schenk mij vandaag het geloof om de belofte te geloven die U verbindt aan het geven van mijn tienden. Ontvang mijn gift, Heer, mijn talenten en mijn tijd. Want zonder uw zegen kan ik niet leven. Amen.

Stel mij maar eens op de proef... Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer... en zie dan of Ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen (Maleachi 3 vers 10).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Oscar De Leon - El Sonero del mundo vivo en curacao


 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week