Gebed 2018 week 21

Eeuwige Vader, ik dank U voor de vrijheid in dit land. Geef de bestuurders de moed zich duidelijk voor U uit te spreken. Geef iedereen die toezicht houdt op de wetten bijzondere moed en kracht. Geef iedereen die betrokken is bij rechtsspraak helder zicht op het goede, en de wijsheid om rechtvaardige beslissingen te nemen. Laat ook hun eigen leven een voorbeeld zijn en de jongere generatie tot grote dingen inspireren. Amen.

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen (Galaten 5 vers 1).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Oscar De Leon - El Sonero del mundo vivo en curacao


 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week