Gebeden

Eeuwige Vader, ik dank U voor de vrijheid in dit land. Geef de bestuurders de moed zich duidelijk voor U uit te spreken. Geef iedereen die toezicht houdt op de wetten bijzondere moed en kracht. Geef iedereen die betrokken is bij rechtsspraak helder zicht op het goede, en de wijsheid om rechtvaardige beslissingen te nemen. Laat ook hun eigen leven een voorbeeld zijn en de jongere generatie tot grote dingen inspireren. Amen.

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen (Galaten 5 vers 1).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week