Articles

Here Jezus, mijn Heer en Redder, dank U wel voor uw kracht die wonderen in mijn leven bewerkt: gelatenheid verandert in vreugde, haat in liefde, angst in geloof en eenzaamheid in contact. Ik dank U en prijs U. Amen.

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: 'Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. (Romeinen 8 vers 35 en 37).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Luis Vargas - Mal Herido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 22

Top 20 van de week