Articles

Heer, op dit moment van dankzegging dank ik U voor uw grootheid. Ik dank U dat U heilig bent. Ik dank U gewoon omdat U God bent. Dank U voor uw liefde en genade voor mij persoonlijk. Mijn hart loopt over van dankbaarheid voor de ontelbare zegeningen die U elke dag weer geeft: eten, drinken, vriendschap, goede vrienden en vriendinnen. Dank U, Heer. Amen.

Laten wij Hem naderen met een loflied, Hem toejuichen met gezang. De Heer is een machtige God, een machtige koning, bove

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Luis Vargas - Mal Herido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 22

Top 20 van de week