Gebeden

Geweldige Vader vol genade, zit ik nog steeds op het juiste spoor? In geloof draag ik mijn wegen vandaag aan U op, in de zekerheid dat U zult regelen wat ik niet kan. Wat een rust geeft dat! Ik prijs U om de rechtvaardigheid, genade en kracht die verborgen zit in uw liefde. Amen.

Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon (Psalm 37 vers 5 en 6).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 42

Top 20 van de week