Gebeden

O Heer, ik vertrouw U en steun op U. Vol vertrouwen ren ik naar U toe. U verbergt mij in uw aanwezigheid, waar ik rust vind temidden van alle levensstormen. U staat mij met open armen liefdevol op te wachten. Ik dank en prijs U, Vader. Amen.

Hoe groot is het geluk dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U... U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat (Psalm 31 vers 19 tot en met 20a).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 42

Top 20 van de week