Gebeden

Heilige Vader, ik bid dat U vandaag een jong iemand, misschien zelfs nog een kind, zichtbaar roept om Jezus Christus fulltime te dienen. Misschien is die roeping wel net zo duidelijk als bij Abraham, Mozes, Maria of Petrus. Bewaak en leid elke stap naar de vervulling van het doel: gezant van Jezus Christus zijn. Amen.

En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd (Efeziërs 4 vers 11 en 12).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Oscar De Leon - El Sonero del mundo vivo en curacao


 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

 

 

 

Week 34