Articles

Almachtige Vader, dank U wel dat het fenomeen 'succes' door U is bedacht! Op dit moment ben ik de zin van mijn bestaan en uw bedoeling met mijn leven opnieuw aan het ontdekken. Bevestig de goddelijke bestemming die U al voor mijn geboorte voor mij had uitgedacht. Dan weet ik dat ik succes zal hebben. Omdat U het zo hebt gepland! Amen.

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één (Psalm 139 vers 16).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Luis Vargas - Mal Herido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 22

Top 20 van de week