Home

Dierbare Hemelse Vader, dank U voor deze ochtend waarop uw krachtige stem op de deur van mijn geest kan kloppen om mij te bevrijden van negatieve gedachtenpatronen. Kom, Vader, en geef mij de moed vandaag iets geweldigs met mijn leven te doen. Amen.

Ik druk uw richtlijnen aan mijn hart, Heer, maak mij niet beschaamd. Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want U geeft mij ruimte (Psalm 119 vers 31 en 32).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Luis Vargas - Mal Herido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 28

Top 20 van de week