Home

Dank U wel, Vader, voor alle geweldige hoogtepunten die U me bezorgt! Wat een wonder om te zien dat U zoveel voor mij doet. U maakt zelfs de diepe dalen in mijn leven prachtig. Wat er vandaag ook gebeurt, ik zal uw geweldige werken voor ogen houden en U prijzen om uw onbeschrijfelijke liefde. Amen.

Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is de Heer (Psalm 111 vers 4).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Luis Vargas - Mal Herido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 28

Top 20 van de week