Articles

Dierbare Vader, geen mens is volmaakt. Maar U wel. Daarom prijs ik U. Door uw offer ben ik eens en voor altijd gered " voor eeuwig. U bent de pottenbakker, Heer, ik ben de klei. Vorm mij daarom. Amen.

Laat uw grote toorn toch varen, Heer, houd onze schuld niet steeds in gedachten, maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk? (Jesaja 64 vers 8).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Luis Vargas - Mal Herido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 22

Top 20 van de week