Gebeden

Vader in de hemel, ik bid op dit moment voor mijn gezin, familie, vrienden en kennissen. Geef mij de moed om uw naam met hen te delen, zodat ook zij Jezus Christus ooit zullen leren kennen. Zet hun voeten op de weg van geloof die naar de zon van uw genade leidt. Amen.

Ik zal uw naam bekendmaken, u loven in de kring van mijn volk... Overal, tot aan de einden der aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot Hem wenden. Voor U) zullen zich buigen alle stammen en volken (Psalm 22 vers 22 en 27).

Van: www.gebedvandedag.nl

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 42

Top 20 van de week