Gebed 2012 week 11

Ik ben gekeerd van duisternis naar het licht,

verlost van de macht van Satan tot God,

overgeplaatst van ket koninkrijk der duisternis naar ket Koninkrijk van Gods lieve Zoon, Jezus Christus, en de zegen van dit nieuwe leven

is duidelijk in mij voor allen die het zien.

 

 

Deze week:

Oscar De Leon - El Sonero del mundo vivo en curacao


 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed van de week

Top 20 van de week