Gebeden

Ik ben gekeerd van duisternis naar het licht,

verlost van de macht van Satan tot God,

overgeplaatst van ket koninkrijk der duisternis naar ket Koninkrijk van Gods lieve Zoon, Jezus Christus, en de zegen van dit nieuwe leven

is duidelijk in mij voor allen die het zien.

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week