Articles

Jouw gebed voor vandaag is...

Genadige Vader, verander de tegenstellingen in mijn leven in een geweldige bron van creativiteit. Jezus Christus, U was zelf een enorme, creatieve en verlossende tegenstelling - omdat U zowel God als mens was - waardoor U alle verleidingen en tekortkomingen waar ik als mens mee te maken heb, helemaal begrijpt. Dank U, Heer. Amen.

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. (Lucas 9 vers 24).

 

 

Deze week:

Luis Vargas - Mal Herido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 22

Top 20 van de week