Gebeden

Dank U, God, dat U mij uw kind hebt gemaakt. Dank U wel dat U me uit de duisternis naar uw heerlijke licht hebt geleid! Het leven heeft betekenis en richting gekregen. Ik hou van het leven. Weg met teleurstelling, ontmoediging en depressie. Vreugde wint het! Dank U, Heer. Amen.

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht (1 Petrus 2 vers 9).

 

 

Deze week:

Amazing Willemstad MD-80 Cockpit Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 45

Top 20 van de week